Mootummaan nagaan akka bu’u barbaadee; marii nu waliin goonan nuti mariidhaf qophiidha jechuun yaada isaanii miidiyaaf kennanii jiru

Mootummaan nagaan akka bu’u barbaadee; marii nu waliin goonan nuti mariidhaf qophiidha jechuun yaada isaanii miidiyaaf kennanii jiru hayyu dureen ABO Daawud Ibsaan.

Mootummaan Naannoo Oromiyaa Jenaraal #Kamaal_Galchuu hogganaa Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa godhee muudun, mootummaa akka shakkinu nuu taasiseera jedhan obboo Daawud Ibsaa.

Aja’ibaa jeneraal kamaal mootummaa mitii. Hoggantotaa naannoo oromiyaa keessa tokko. Hojii mootummaa kenneef hojjeta . Ittii gaafatamumma waliin muude. #Kanumaa

Awel Mohammed


“Hinta’aa jennaan harre qalle…
Bekere Raba
“Hinta’aa jennaan harre qalle hinta’u jennan harree gatne; hinta’a immoo jennan dhaqnne dhabnne” jedha makmaksi Oromo tokko
Dubbin motummaa Itiyophia, PDO ,ABO fi ummata Oromo giddu itti deema jiru kun ijan sijaamsa hindubatin ija kees hinliphsatin kan jedhamu sana fakkata. Afaan dhadhaa dibatani meeshaa sabqunnamtin lallabun , yeroo ummatni Oromo qe,’ee isa irra buqa’u, saamamu fi duguginsi sanyi ( genocide) golee arfanun irrati deemsifamu calisuun yoo dand’ame immo badisa deema jiru ittumaa afarsun gurra nudhukubsee, onnen nu dhabateera haali amma itti jiramu aadaa afaan fi daangaa Oromia balleesudha. Shirri xaxamaa olu baayye akka ta’ee Ummatin Oromo barateera.Garuu Oromoon si’achi walhinajjeesu jeechaa humna rayya ittisa biyyatti Qe’ee Oromo kessa deemani ijjolle Oromo akka bosonuu adamsuun . Gochaa sukannessa akkasi kana waarumti isaan caala humnaaf beekumsa qaban iyyu hindandeenye. Kan nama onnachisu immo damaqinisi Oromo harra sami rukkuteera, wa’ee mirga ofif dangaa Oromia barera. Qarre fi qerros gowomsun hinfakkaatu. Jijjirama dhiiga oromon argame saba fi sablammin biraa itti fayyadama Oromon garuu amma iyyu itti salphachaa fi ajjeefama jira
Ummatni Oromo egaa Si’achi dinni isaa enyu akka ta’ee barateraati itti gafatama seena jala ofbasa ofsirresa malee ummatatti shira xaxu dhiisa


Mootummaan nagaan akka bu’u barbaadee; marii nu waliin goonan nuti mariidhaf qophiidha jechuun yaada isaanii miidiyaaf kennanii jiru hayyu dureen ABO Daawud Ibsaan.
==================================
#Kanatu seera!
Ummatni Oromoos kana barbaada. Rakkoo jiru mariin furuun gaaridha. Yoodhumallee waliif galamuu didame dhimma irratti waliif hin galamne ummataaf ibsa godhanii yaada hawaasa bal’aa fudhachuun qixa sanaan deemun gaarii ta’a.


“Rakkoo keessa keenyaa mana keenya kessatti waliin mari’annee fixaachuu dandeenya.” Jaarsummaa akkasii kana nurraa dhiisaa; dubbiin biyyaa fi dubbii sabaa dubbii jaarsaa fi jaartii hin godhiinaa!
Waanti ittiin of-kijiban eessaanuu nu hin gahu; otuu dubbii asiifi achi sukkuumnu, haqni keenya gidduutti bada ajira. Waan hojjannu sammuu namaatiin akka dhala namaatti, haa hojjannu; haa dubbannu! Nuti paartii tokko miti; waanti mana keessatti fixannu hin jiru. Dubbii kan balleesse iyyuu waan akkasii ti. Seeraa fi naamusa irratti hundoofnee haa dubbannu; sanatu SEERA!!


I did say ODP was playing politics when they nominated Gen Kamaal to head Oromia security. Now OLF chairman Daawud Ibsaa says he is concerned about the appointment. I don’t believe Gen Kamaal is to blame for the problem in west Oromia, in fact he is trying to solve the one in the south. But you have to know Kamaal had feud with Daawud and he tried to make his own OLF in 2008.


የጎበዝ አለቃው የጀግናው መሳፍንት ተስፉ
ቀጣይ ጥብቅ የአደራ መልእክት!
====================
ከወልቃይት መናገሻዋ ከዳባት ከተማ
ታህሳስ 11 2011
ሙሉነህ ዮሃንስ


Ethiopia first tikidem is loading for oromo!


Ethiopia News today ሰበር ዜና መታየት ያለበት! December 21, 2018