Mootummaan Naannoo Tigiraayi Waraana Sirriitti Leenjifachaa Jira.

Mootummaan Naannoo Tigiraayi Waraana Sirriitti Leenjifachaa Jira. Jeneraloota Duraanii warra akka Kurteer, J/Taaddese Waredee, Leenjii ciccimaa hanga sadarkaa Koomaandootti leenjisaa jira. Meeshaalee gurguddaas yeroo Aangoo irra turan kuusaa turan, Dabalataaniis Kotorbaandiin galchaa akka jiran beekamaadha.
Oromoo dammaqi jarri kun siif qophaa’aa jiruu.