Mootummaan naannoo Oromiyaa Namootni kudhan kadhan qeerroo dabalatee aanaalee

Mootummaan naannoo Oromiyaa Namootni kudhan kadhan qeerroo dabalatee aanaalee irraa guyyaa borii walga’iif barbaadamu jechuun aanaalee gara garaa G/Q/Wallaggaa irraa magaalaa Finfinneetti imaluuf kan qoqophaa’a jiran kun maal? Namootni walga’ii kanaaf deemuuf qophaa’an kun namoota akkam? Ulaagaa maaliin madaalaman? Dhimmi isaan deemaniif maal? Namni kudhan aanaa tokko bakka bu’uu danda’a? Eenyutu immoo namoota kana filatee walgahiif ergataa jiraa? Mootummaadhaa? Uummataa? Kun Humdumtuu deebii barbaadu.Waa maraafuu Qeerroon bilisummaa Oromoo duuba dubbii kanaa xiinxaluun barbaachisaadha.

AMMAS hawaasa tokkoome kana addaan diiguuf moo..? ..

Via: Mohammednur Guye