Mootummaan laamsha’e, Wabii nagaa hin ta’u; ofijaaruun murteessaa dha.

Above Single Post

Mootummaan laamsha’e, Wabii nagaa hin ta’u; ofijaaruun murteessaa dha.

“Siyaasni Mootummaa Itiyoophiyaa Kun Hedduu Wal Rukuteera!

Hojiin mootummaa Karaa Caasaa ODPtiin hojjetamaa jiru, Mootummaa Federaalaa waliin hariiroon ture dhaabbachuun Muummichi Ministeraa Itiyoophiyaa Dr.Abiyii Ahmad kophaa isaanii hafaniiru jedhaaruu, dhiiroo maaltu ta’aa jiraa?

Qajeelfamni hojii Dr. Abiyi caffee Oromiyaatti buusan hojitti hiikamuu hin dandeenye.

Caffeen Oromiyaa murtoo akkasii fudhachuu dideera; akka qajeelfamni gubbaa hojitti hin hiikkamneef kan godhaa jiru eenyuu?

Kan biraa ammoo kaabinoonni mootummaa ol’aanoo fi caasaan mootummaa gara gadii jiru ifatti addaan citee jira;kana hoo maaltuu godhee? Akkamitti addaan kutama?

Haala deemaa jiru kana irraa Ummanni Oromoo bal’aan hangam quba qabaa?

Kanaaf hoo cal’iaaniitumaan of gatuu dha moo waan akka sabaatti gochuu qabantuu jira? Kana ummanni Oromoo itti yaaduu qaba!”
Dábessá GemelalWALGAHII WALISTOOTAA QOPHII ELEMO ALI TII FII SIMANA ,AFERAA DR ELEMO ALI TII FII ABBO JAMAL ALI, LEGEND IBSSA ELEMO AKKASUMATI FAMILI SAA HUNDA MANA DR ALI BIRRA TII FII ADDE LILII MAGALAA BUSHOOFTU OROMIYA

Jamal Ali


 

Below Single Post