Mootummaan koottu na mormi jedhee nama hin ijaaru’ – Dr Diimaa Noggoo

Mootummaan koottu na mormi jedhee nama hin ijaaru’ – Dr Diimaa Noggoo

Gabaabinaan dhalootni Dr Diimaa yeroo ammaa Godina Iluu Abbaa Booraa jedhamuun beekamudha.
Barataa ta’anii qabsoo kan eegalan yoo ta’u kanneen waggoota dheeraa dura Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) hundeessan keessaa tokkodha.
 
Umrii dargaggummaa keessa dura taa’aa dhaabichaa jalqabaa ta’uunis tajaajilaniiru.
Qabsoo hidhannoo keessas waggootaaf hirmaatanii ajajaa waraana Dhihaas ta’un tajaajilaniiru.
Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa dhaabni isaan kaan dura hundeessan irraa hafetti bakka dhaloota isaaniitti dhuunfaan dorgomaniiru.
 
Osoo paartileen KFO fi ABO hirmaatanii jiraatanis gaarii ture jechuun gorsu.
‘’Mootummaan koottu na mormi jedhee nama hin ijaaru. Qabsoon yoomiyyuu wareegama qaba. Qabsoon bifa garagaraa wareegama bifa gara garaa qaba.
 
‘Wareegama sodaatanii immoo qabsoon godha jechuun hin danda’amu. Akkasitti kan mootummaa dura dhaabbachuu danda’an malee mootummaa kadhatanii hin danda’amu,’’ jechuun himan.
Rakkoo Tigraayif furmaanni maali? Siyaasni Oromoo maalirra gahe?
Waa’ee qabsoo hidhannoo, paartilee mormituu, akeeka ganamaa qabsoo itti seenan, akkasumas kaan hedduu irratti BBC waliin turtii taasisaniiru.
Itti dhihaadhaa! 👉👉 https://bbc.in/2VxP6It