Mootummaan Jarman waliigalteen dhukaasa dhaabuu atattamaan qaama hundaan akka irratti waliigalamu gaafate

Mootummaan Jarman waliigalteen dhukaasa dhaabuu atattamaan qaama hundaan akka irratti waliigalamu gaafate

Mootummaan Jarmaan karaa waajira haajaa alaasaa ibsa baaseen ”gabaasni haaraan Itoophiyaarraa dhufu nama yaaddessaa” jedhe. Gaaga’amni namoomaa Tigraay keessa jiru ittuu hammaachaa jiraachuu hubanneerraas jedhe. kutaa hawaaasaa adda addaa gidduu walitti bu’iinsi dabalaa jira, kana dhaabsisuun ni danda’amaa jedha.
Qaamoleen lola Tigraay keessatti hirmaatan hunduu atattamaan dhukaasa dhaabuuf waliigaluufi kabajuu qabu jedha mootummaan Jarman. Humnoonni alaa hunduu naannoo Tigraay keessaa atattamaafi guutummaatti bahuunis dirqama ta’uun ifadha jedhe.
 
Sarbama mirga namoomaa raawwateef qorannoon ifa ta’e akka gaggeefamu feenas jedha ibsichi.
Itti dabaluunis waraanaafi heera mootummaa haala hin kabajneen daangaa haaraa sararuun fudhatama hin qabu jedheera. Mootummaan Ameerikaas torbee dura ibsa baasee tureen dhimma daangaa sararuu jecha walfakkaatu fayyadamee fudhatama kan hin qabne ta’uu ibsee ture.
 
Mootummaan Jarman amma Tigraay keessatti deeggarsa namoomaa dhiyessuutu dursi kennamuufi qaba jedhe.
Ibsi kun kan bahe naannoleen Itoophiyaa keessa jiran humnoota waraanaa naannoo Amaaraafi kan mootummaa federaalaa akka gargaaraniif gara adda waraanaatti ergaa jiraachuun wayita gabaasamaa jirutti.
Mootummaan Itoophiyaa biyyootni lixaa humnoota TPLF deeggaran jiru jechuun qeeqa.
Odeessaalee biroo dubbisuu