Mariin Asmaraatti taa’ame Milkaa’e!Baga Gammaddan Addi Bilisummaa Oromoo fi Mootummaan Itoophiyaa waliigalan.

Mariin Asmaraatti taa’ame Milkaa’e! Baga Gammaddan Addi Bilisummaa Oromoo fi Mootummaan Itoophiyaa waliigalan.
Akka waliigaltee kanaatti, qaamoti lameenuu waldhabdee siyaasaa karaa nagaatiin hiikuuf walta’aniiru.
Ummati keenya qabsoo hadhaawaa gaggeessuun qabsoon Oromoo sadarkaa kanarra akka gahu godhan marti galatoomaa! Bilisummaan ummata Oromoo karaa nagaatiin akka argamuuf qabsoon itti fufa!!

ODUU Gammachiisaa

Ibsa Waloo Waliigalatee Mootummaa Itoophiyaa fi Adda Bilisummaa Oromoo
Mootummaa Itoophiyaa Pireezdaantii Naannoo Oromiyaa Dr. Lammaa Magarsaan durfamuu fi Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo keessatti argamu,
Jila ABO Hayyu-duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatin durfamu Jaal Ibsaa Nagawoo, Jaal Atoomsaa Kumsaa, Jaal Toleeraa Adabaa fi Jaal Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman Hagayya 7 bara 2018 Asmaraa Eertiraatti wal arguun marii araaraa kan hafuurri obbolummaa irraa calaqqise, wal amantaa guutuun gaggeeffameen wal tahiinsaa fi wal hubannoota armaan gadii irra gahame.

Gareen lameenuu dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas dhimma Itoophiyaa kan ilaalu irratti mariin waliin hojjechuuf wal tahan.

Lolli waggoota dheeraaf ABO fi Mootummaa Itoophiyaa jidduu ture dhaabbatee armaan booda haalli Itoophiyaa keessatti uumame ABOn biyya keessatti ifatti hojjechuu kan dandeessisu tahuu hubatamee, qabsoo isaa karaa nagaa akka itti fufu waliigalame.

Dhumarratti, dhimmoota irratti waliigalaman hojiirra oolchaa kanneen qormaataa fi yeroo gaafatan dhawaataan fixachuuf koreen itti fufee xumura itti godhu shaffisaan akka dhaabbatu wal tahan.