Mootummaan Haal Jiru Dammaqiinsaan Eguu Qaba: Izemaa

Mootummaan Haal Jiru Dammaqiinsaan Eguu Qaba: Izemaa

Mootummaan Itiyoophiyaa nageenyaa fi tasgabii biyyatti irratti oloola ofaman kannee balaa uumuu danga’an dammaqinsaan hordofee tarkaanfii seeraa akka fudhatu Izemaan waamicha dhiyeessee jira.

Paartleen imaammata adda addaa kan ilaaleen uummataaf dhimmi dhiyeessan irratti mootummaan murtii dabarsuu fi hojii irra oolchu irraa akka of qusatuufis gaafatee jira.

Waajiira Izemaaf itti gaafatamaa kutaa hariiroo alaa kan ta’an Obbo Naatnaa’eel Fallaqee akka jedhanti mootummaan mirga bu’uraa kan yaada ofii ibsachuu fi mirga Demokraasii ka biroo irratti tarkaanfii akka fudhatuuf paartiin keenya hin fedhu jedhanii jiru.

HAMARSSAAN ” ABBAA TORBEE” NEW AFAN OROMO MUSIC VIDEO 2020

Keekiyyaa Badhaadhaa- Barraaq – New Ehiopian Oromo Music 2020(Official Video)


Ittiiqaa Tafarii – Galma Dhugaa New Oromo Music 2020 (Official Video)


Tulluu Taaddasaa Mee Gaggabsii New Oromo Music 2020. Official Video. Waan Ofii Studio.


Wabii Dhaabaa – Callisuu Burqaa – Ethiopian Oromo Music 2020 [Official Video]