Mootummaan Afrikaa Kibbaa Lammii isaa akka church hin dhaqne jedhee dhorkee jira.

Mootummaan Afrikaa Kibbaa Lammii isaa akka church hin dhaqne jedhee dhorkee jira.

Irra jireessi uummata Afrikaa Kibbaa Kiristaana.isaaniyyuu ni dhorkamani baqattoonni amantaa musliimaa hordofan immoo seera mootummaan baase cabsuun masjiida dhaqanii yoo sagadan poolisoonni isaan to’atan.kuni tuffii mootummaa kanaaf qabanii fi seera biyyattiin baaste tuffachuudha.

Miidhaksaa Abbishuu

“Your right in a civilized society is to have freedom.”
― Sunday Adelaja.