Breaking News : Qondaaltonni Mootummaa Naannoo Oromiyaa ragaa

Breaking News : Qondaaltonni Mootummaa Naannoo Oromiyaa ragaa ittisaa Hooggantootaa Paartii Koonginrasii Federaalistii Oromoo ta’uun mana murtiitti dhiyaachuuf qophii ta’uu beeksisan...