Mootummaa fi Sirni kijibaan jiraatu, lammiiin akka dhugaa dubbatu eeguu hin qabu.

በሕዝብ ታክስ ከፋይ የሚተዳደረው ዋልታ selective ኦሮሞ እና ትግራዋይ ላይ ብቻ ዶክመንተሪ የሚሰራበት ሚስጥር ምንድነው?

Girma Gemeda

#Baanda as keessa barbaada


Mootummaa fi Sirni kijibaan jiraatu, lammiiin akka dhugaa dubbatu eeguu hin qabu.
Jaal Abdii fi jaallan kijibaan hiitan hiikuu malee wanati biyya san fayyisu hin jiru!!

Dábessá Gemelal

Guyyaa har’aa hidhamtoota 361’f dhiifama godheera: waggaa 10-15 kan itti murtaa’e 349 turan.Umurii guutuu kan itti murtaa’e, 11 turan. Murtiin du’aa hin turre. Amma hunduu bilisa gadhiifamniiru!
Nama arrabsuun DHORKAA dha!


Namni gabrummaa keessa jiru waa halletti raafamuun waanuma jiru. Garuu, kan gabroomseefis, kan isaaf qabsaa’uufis harka dhawuu hin qabu.Tokko filachuun barbaachisaa dha. Bilisummaan qorichaa waa maraa ti!!

Dábessá Gemelal


Walkomii Obbo Dinquu Dayyaasaa fi Wellisaa Qamar Yuusuf gidduu jiru irratti sagantaa hojjachuu akkuma murteessineen jara lachuu qunnamnee beellamne.

Akkuma beellamni isaanif mijaa’een dhiheessuuf karoofanne.

Obbo Dinquu kaleessaa OMN Dameen Ameerikaa dubbisuun isiniif dhiheessineerra.

Artisti Qamaris qunnamnee gaafa isaaf mijatu gaafanne. Innis har’a Wiixata waaree booda akka nutti himu walii galle.

Akkaataa kanaan har’a bilbilaan wayta haasofnetti Jimaata, Sanbataa fi Dilbata keessaa guyya tokko akka isatti tolu nutti hime. Guyyaa Jimaataa irratti walii galle.

Kanaaf Artisti Qamar Yuusuf Jimaata dhufu qabannee dhiihanna. Akka hordoftan kabajaan isin gaafanna.

OMN

Oromia Media Network

Walkomii Obbo Dinquu Dayyaasaa fi Wellisaa Qamar Yuusuf gidduu jiru irratti sagantaa hojjachuu akkuma murteessineen jara lachuu qunnamnee beellamne.

Akkuma beellamni isaanif mijaa’een dhiheessuuf karoofanne.

Obbo Dinquu kaleessaa OMN Dameen Ameerikaa dubbisuun isiniif dhiheessineerra.

Artisti Qamaris qunnamnee gaafa isaaf mijatu gaafanne. Innis har’a Wiixata waaree booda akka nutti himu walii galle.

Akkaataa kanaan har’a bilbilaan wayta haasofnetti Jimaata, Sanbataa fi Dilbata keessaa guyya tokko akka isatti tolu nutti hime. Guyyaa Jimaataa irratti walii galle.

Kanaaf Artisti Qamar Yuusuf Jimaata dhufu qabannee dhiihanna. Akka hordoftan kabajaan isin gaafanna.

OMN


BB$:”Siidaa Gootota keenyaa, Oromiyaa irratti dhaabuuf haqaqabna!” Mahmud H/Aadam Saaddoo


#Inbox
Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Haaruu ganda Maanetii Acoo irraa ganama har’aa Waxabajji 29,2020 qabamanii mana hidhaatti kan darbataman:
1, Fedhasaa Iddoosaa barataa kutaa 9ffaa
2, Maammush Tafarii barataa yuuniversiitii Dambi doolloo waggaa 3ffaa
3, Saamu’el Tafarii barataa kutaa 10ffaa
4, Aliimaa Imaamuu Barattuu kutaa 12ffaa
5, Keeriyaa Jirbiil Barattuu kutaa 11ffaa.

Etana Habte