Mootummaa Abarraa : Gombisi new Oromo music 2018 by Gadaa Studio (official video)

Mootummaa Abarraa : Gombisi new Oromo music 2018 by Gadaa Studio (official video)

Simannaa jila ABO: Kana fakkaata Oolmaan magaalaa Shaamboo guyyaa hardhaa! Onk 03/10/2018

\\

Sirna simana ABO Goodina Horro Guduru wallaga Shambu

Gimbii har’a

Haasawaa miseensa SGS-ABO aadde Saamiyaa Usman, Gimbii, 020102018


Peter Belayneh is live now.