Mootumma kufee!! Magaala Naqamtee keesati akkasin hidhaafi gabruumman itti fuufee jira!

Mootumma kufee!! Magaala Naqamtee keesati akkasin hidhaafi gabruumman itti fuufee jira!

Dula Abdissa

Gooticha ilmi sabaa Col Gammaachuu Ayyaanaa harka diina keessaatti gaddaaf yaadoo sabaa isaaf qabu bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaaf jechaa dararamaa jira. Guyyaa hara mana murtii yooma dhihaatu dhaadannoo jabadha qabsoon bakkan gahaa jechaa bifaa kanaan quuqama sabaa isaaf wareegamaa baasa jiru ibsachaa ture

Abon Agartuu Ummata Oromooti


Obbo Lammaan warra bookkisaa jiru hamma isaanii itti hime. Dhugaa jirtu baqaqsee itti hime.

Good bel Saalaalee!!!

Ferhan Abdulselam