Mohammed Deksisoo manni murtii bilisa godheera,

Mohammed Deksisoo manni murtii bilisa godheera, waan itti aanu walumaan ilaalla, akkuma duraa Poolisiin bilxiginnaa ajaja mana murtee cabsiti moo gadi dhiifti?
Goota kanaan baga baate jennaan.