#Mohammed Deksiso eessa jira? Where is Mohammed Deksiso?

#Mohammed Deksiso eessa jira? Where is Mohammed Deksiso?

Kan nu ilaallatu dhiifnee gaafa waan nu hin ilaallanne jala deemne kan nu ilaallatu dhabna.
#MohammedDeksiso eessa jira?
Where is Mohammed Deksiso?
Biyya tanatti hidhamtootni siyaasaa haa hiikkaman jechuun hidhamaa siyaasaa nama gootii. Hiidhamaa siyaasaa qofaa mitii lubbuu illee nama galaafatti.
Yaa Oromoo sirni Abiy Ahmed hidhamtoota Oromoo meeqaatam mana hidhaa irraa basanii akka ajjeesan numa beeytu. Kan nuti xiyyeefannaa hin kenniniif ilmaan Oromoo hidhaa turan mana hidhaa irraa baafamanii ajjeefaman Oromoo hundi ni beekaa.
 
Carraan Mohammed Deksiso akka ilmaan Oromoo biroo kanneen mana hidhaa irraa bafamanii ajjeefamanii akka hin taane Oromoon hundi xiyyeefannaa kennuufiin dirqamaa. Goota ofii gaafa jiru aarsuun gaafa du’e faarsuun humaa qooda hin qabdu. Gootoota keenya osoo lubbuun jiranii haa eeggannu.