Mogoroo Jifaar: Koottu Na Gaafadhu NEW 2017 Oromo Music by RAYA Studio

Mogoroo Jifaar: Koottu Na Gaafadhu ** NEW 2017 Oromo Music ** by RAYA Studio

Galaanaa Gaaromsaa: Hin Dhaqu Ganda ** NEW 2017 Oromo Music ** by RAYA Studio