ONN: Gaaffi fi Debi’ii Bal’aa Misenssa Gumii Saba ABO

ONN:Gaaffi fi Debi’ii Bal’aa Misenssa Gumii Saba ABO Haajii Haajii Waliin Goonee Kutaa Xumuraa Muddee 13/2017