Miseensotaafi Hoggantoota ABO hidhaa jiran.

Miseensotaafi Hoggantoota ABO hidhaa jiran.

Yaanni ABO’n filannoo irratti qabu giddu galeessummaan isaa:- 1) Deeggartoonni, Miseensonni fi Hoggantoonni ABO hiikamuu qabu, 2) Waajjiralen ABO cufamanii turan banamuu qabuu fi 3) Dirreen Siyaasaa fi Diimokiraasii bal’achuu qabuudha.
Kanneen armaan olii hanga hin sirrannetti filannootti deemun ni ulfaatadha.
👉Miseensonni fi hoggantoonni ABO harki walakkaa ol mana hidhaa jiru; kanneen keessaa:-
1)  Jaal Abdii Raggaasaa = Miseensa Shanee Gumii, Gumii Sabaa.
2)  Jaal Mikaa’el Booran = Miseensa Shanee Gumii, Gumii Sabaa.
3)  Jaal Amaan Filee = Miseensa Gumii Sabaa.
4)  Jaal Kennasaa Ayyaanaa = Miseensa Gumii Sabaa
5)  Jaal Kaayyoo Fufaa = Miseensa Gumii Sabaa
6)  Jaal Malkaamuu Danuu = Miseensa Gumii Sabaa
7)  Jaal Gammachiis Tolasaa = Miseensa Gumii Sabaa
8)  Jaal Firaa’ol Jaalataa (Mohammed Raggaasaa) = Dubbi himaa ABO.
9)  Dr. Gadaa Oljiraa = Hogganaa Waajjira Muummicha Gullallee.
10)  Jaal Gadaa Gabbisaa = Qondaala ABO
11) Jaal Lammii Beenyaa = Qondaala ABO
12) Jaal Yaasoo Kabbabaa = Qondaala ABO
13) Jaal Daawwit Abdataa = Qondaala ABO
14) Kon. Gammachuu Ayyaanaa = Qondaala ABO.
15) Eng. Daandii Garbooshee = Qondaala ABO.
16) Jaal Asaffaa Fiqaaduu = Qondaala ABO.
17) Jaal Yeerosan Hayyuu = Qondaala ABO
18) Jaal Ibsaa Gaaddisaa = Gaazexeessaa SBO.
19) Ayyaantuu Bulchaa = Gaazexeessituu SBO.
20) Meetii Milkoo = Barreessituu Waajjira HD ABO.
21) Addunyaa Keessoo
22) Gadaa Bultii
23) Pro. Bayyanaa Ruudaa
24) Dr. Mo’aa Abdiisaa
25) Eng. Aanaa Baay’isaa
26) Boonsaa Hayiluu
27) Jaalataa Lammii
28) Lataa Wiirtuu
29) Abdii Kumsaa
30) Farajaa Geetaachoo
31) Bulchiinsaa Balaay
32) Soolan Hayilee
33) Amaanu’eel Beekkataa
34) Beellamaa Guuttataa.
35) Naa’ol Kumsaa
36) Iftiyoom Silashii ( Dassuu)
37) Masqaloo Badhaasoo
38) Sanyii Amsaaluu
39) Gurmuu Ayyaanaa
40) Usmaan Hasan
41) Abbubakar Abdallaa
42) Geessisaa Kumsaa
43) Leensaa Alii
44) Boonsaa Bafiqaaduu
45) Takkaaliny Mardaasaa
46) Toleeraa Aagaa
47) Charinnat Tafarraa… fi kanneen biroo hiikamuu qabu.👇