“Shawaa bahaatti miseensota OPDO walitti qabanii jijjiirama goona ..

Miseensota OPDO walitti qabanii jijjiirama goona jedhanii marii torbaan tokkof turu keessa jiru.

Miseensota OPDO

“Shawaa bahaatti miseensota OPDO walitti qabanii jijjiirama goona jedhanii marii torbaan tokkof turu keessa jiru. Wali gayii kana keessatti sabbontotni hedduun isaanii quuqama saba isaaniitif qaban ibsaa oolan. isa kana keessa akka ijootti kan dubbatamaa ture abbootiin qameenyaa dhalootaan Oromoo ta’an isaanuu xiqqoo takkaa sanuu adamsanii badii tokko malee mana hidhaatti guuran yoo isaan balleessaa qabatan waamanii gorsuun hin danda’amu ture maaf ukkamfamuu maaf hidhamuu, ummatni maaf saamamaa. maaf hidhama, maaf ajjefamaa jedhaa oolan ,Oromiyaadhaf kana booda jijjirama nama iddoo takka kaasanii iddoo takka kaayuu otoo hin taane Oromiyaa wolaboomtee ufiin uf bulchite qofa falli jiru jedhan.Kun utuu kanaan jiruu hooggansi OPDO namoota caasaa jiddu galeessa keessatti waajjiroota adda addaa keessa dalagan kaasuudhaan gandatti gadi buustee ramadaa jirti FKN Obbo Shamballi kan jedhaman Kolleejji Fayyaa Hospitaala Adaamaatti hoogganaa tajaajila walii galaa( logistic) kan ta’e bakkaa kaasuun aanaa Adaamaa jalatti kan argamtu ganda baadiyya Dhakaa Adii jedhamtutti ramadanii jiran. Gaazexessoota Afaan Oromo 3 studio guddaa Raadiyoo Faanaa kan magaalaa Finfinnee keessa yeroo dheeraaf dalagaa turanis gara FMiitti gad xiqqeessuun gara Jimmaatti darbachuunis gabaafameera.”

Via Yaya  Beshir