Miseensonni ‘Mana Maree Baaladaraa‘ fonqolcha mootummaa keessaa qooda qabaachuun shakkamanii mana murtii dhiyaatan.

Miseensonni ‘Mana Maree Baaladaraa‘ fonqolcha mootummaa keessaa qooda qabaachuun shakkamanii mana murtii dhiyaatan.

Yaalii ‘fonqolcha mootummaa’ Naannoo Amaaraafi ajjeechaa hoogganaa humna ittisa biyyaa, heera biyyattii humnaan diiguu fi shororkeessummaatti hirmaachuun himatamuu abukaatoonsaanii Heenok Akililuu himeera.Walta’iinsa Poolisii Federaalaa fi magaalaa Finfinneen qabamuu kan himame yoo tahu, hogganttoota Mamamaree kanaa kan tahan Sintaayyoo Chakkol fi Markabuu Hayilee keessatti argamu.Waliigalattis namoota jahatu to’annoo jala oole jedhaniiru.ALI Adooleessa 17f galmee himannaa deebi’anii ilaalamuuf beellamamera.

Sagantaan keenya kan Wiixata galgalaa eegaleera. Dhiyaadhaa!

BBC News Afaan Oromoo