Ministry of Education is following long tradition of imperial Ethiopia!

Ministry of Education is following long tradition of imperial Ethiopia!

We need to remember that the imperial repressive state of the empire of Ethiopia used education, courts, civil service, the army and urban settlement to humiliate and destroy our people.

All of these institutions are still intact in their former character. Wayyaane only controlled them for economic gains, it did not bother to change their fundamental character. No radical change has happened. Ministry of Education is following long tradition of imperial Ethiopia. It needs to be dismantled and reshaped.
Biyya Oromiyaa


#GULLISOO

Qeerroon Bilisummaa galgala kana sa’aa 2:30 irratti Magaalaa #Gullisoo bakka buufata #Raayyaa #Ittisa #Biyyaa #Koobii ykn naannoo Waajjira Poolisii Gullisoo fi Hoteela Kaasaayee kan jedhamu cina, kan naannoo marfata Magaalaa biratti argamu kan RGB irratti tarkaanfii fudhatee jira. Ergasii Magaalaan #Gullisoo dhukaasa hamaa keessumsiistee jirti. Namootni daandii irra jirtan of eeggannoo cimsaa hatattamaan mana keessanitti galaa!

Abon Agartuu Ummata Oromooti


Mooraan kaambii diinaa gubachuu jalqabeera. Ka’i qeerroo namoota nagaa qorichaan mama hidhaa keessatti dararaamaa jiran baasi. Qe’ee oromoo gubachaa jiru bishaan itti naqii dhaamsi. Xinnaaf guddaa qalamaa jiru if sagalee ta’i.

Kai kai kai kai!!!!!!

Abon Agartuu Ummata OromootiWaamichi hiriiraa Qeerroo Amboorraa kutaa Oromiyaa bakkoota kaaniifis taasifamaa jira..

“Qeerroo AMBOO Irraa!

Waamiicha Hiriira Mormii gaafa 22/12/2011 irraa eegaluun hanga Gaaffiin keenya deebsaa guutuu argatuu Qabsoon Qabsoon keessa itti fufa. Yeroo amma kan Qeerroon Oromiyaa Tokkummaa keenya jabeeffanne Qabsoo itti fufnu.

Qeerroon Oromiyaa hundi Sagalee tokko dhageesisuun qabsoo Bilisummaa Oromiyaa akkuma bara Master Plan Tokkummaa keenya Diina ummata Oromootti argisiisuu qabna. #Dhaadannoo_Hiriiricha guyyaa 22/12/2011 irratti dhageesisuu qabnu keessa muraasni
1, Jawar Mohammed Miidiyyaa ummata Oromoo Oromia Media Network akka bara Master Planiitti akka Oromoo tajaajjilu atattamaan godhuu qaba, Iniis qabsoo Oromootti hatattamaan deebi’uu qaba, ykn akka qabsoo Oromoo keessa harka fudhate ibsuu qaba,

2, Dr Abiy Ahmed Taayyee Danda’aa Addisu Arega Kitessa #Lammaa_Magarsaahatattamaan Waraana Wallagga Gujii, Hararghee Lixaa Bordoddeettifi Oromiyaa hunda keessatti Ummata Oromoo ajjeessaa’ hidhaa, mana isaa gubaa, Midhaan qotee bulaa Summiin balleessa jiru Hatattamaan dhaabuu qabdan,

3, Afaan Oromoo Afaan Hojii federaalaa atattamaan ta’uu qaba,
4, Oromiyaa keessatti Afaan Amariiffaa Barachuuniis Dubbachuuniis hatattamaan dhaabbachuu qaba,
5, Magaaloonni OPDO Bulchiinsa Oromiyaa jala baafte kan akka Finfinnee, Dirree Dhawaa, Hararii, Jijjigaa….hatattamaan Bulchiinsa Oromiyaa jalatti deebi’uu qabna,
6, Ilmaan Oromoo Maqaa ABO deegarta jadhuun hidhamanii giddiraan hamaan irra ga’aa jiru hatattamaan haalduree tokko malee nu hiikamuu qaban,

7, Mootummaan EPRDF/OPDO kan Abiyiin hoogganamu Waraana Bilisummaa Oromoo irratti waraanni Labse ummata Oromoo irratti labse waan ta’eef hatattamaan dhaabbachuun waraanni Mootummaan gara Kaampii deebi’uu qaba,

8, Maallaqni Maqaa Lammiin Lammiif Jadhuun guurramee fi Mootummaan Abiy Abiy ummata keenya kan Baalee fi Oromiyaa godinaalee biro keessa Beelaan dararramaa jiru hatattamaan dhaqabuu qaba,

9, Qormaatni/qabxiin kutaa 12ffaa dogongora Baay’ee waan qabuuf Qaamni dhimmi ilaalu hatattamaan furmaata itti kennu qaba,

10, Ummaatni Oromoo Qabsoon ilmaan isaa 6000 ol itti gabbare irraa fayyadamaa ta’aa hin jiru, OPDO qofaatu irraa Bokkisaa jira..Fi…kkf Guyyaa 22/12/2011 irraa eeggallee Sagalee keenya dhageesisuu qabna jachuun Qeerroon Bilisummaa Oromoo Amboo irraa waamiicha Hiriira Mormii Qeerroo Oromiyaatiif dabarsan!!


“Manni Baruumsa lafa qotee bulaa oromoo irratti ijaarame
kuni, Akaadamii fi olmaa daa’immani gafarsaa
sadarkaa 1ffaa jedhama, kan argamu Buraayyuu
nannoo keellatti Afaan Amaaraa qofa barsiisa jira!!


Shukshukta (ሹክሹክታ) – የአዲሱ የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ነገር… | Temesgen Tiruneh | ADP | TPLF | EPRDF