Ministirri Muummee Itoophiyaa qondaaltota 10 haaraa muudan

Ministirri Muummee Itoophiyaa qondaaltota 10 haaraa muudan

TEKELE UMA FACEBOOK PAGE/BBC

Ministirri Muummee Itoophiyaa qondaaltota 10 haaraa muudan.

(bbcafaanoromoo)–Ministirri Raayyaa Ittisa biyyaa kan turaniifi dhiheenya miseensummaa koree jiddugeessaa paartii Badhaadhina damee Oromiyaa keessaa yeroof dhorkamuun kan himamee obbo Lammaa Magarsaa aangoorraa kaafamuun bakka isaaniitti namni biraa muudameera.

Bakka obbo Lammaatti Dr Qana’aa Yaadataa Minisitira Raayyaa Ittisaa ta’uun mudamuusaanii ragaan fuula feesbuukii MM irratti maxxanfame ni mul’isa.

Kana malees, Geediyoon Ximootiwoos(PhD) abbaa alangaa waliigalaa ta’uun yoo mudaman, Dr Saamu’eel Hurkaatoo ammoo Ministira Saayinsii fi Dhaabbilee Barnootaa Olaanoo ta’un muudamuun isaanii barameera.

Kantiibaa ittaanaa magaalaa Finfinnee kan turan injinar Taakkalaa Uumaa ammoo Ministira albuudaa fi boba’aa ta’uun mudamuun barameera.

Haaluma walfakkaatuunis obbo Tasfaayee Dhaabaa, itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa, Obbo Yohaannis Buwaayyaalaw, Daarektara Olaanaa Institiyuutii qorannoo tarsimoo quunnamtii alaa ta’anii muudaman.

Obbo Nugusuu Xilaahun ammoo Komishinara Komishinii Carraa Hojii Uumuu, Injinar Indaawwaq Abbitee ammoo daarektara ittaanaa Koroporeeshinii hojii sibiilaa fi injinarjii ta’uun mudamaniiru.

Kana malees, Obbo Fiqaaduu Tsaggaa ammoo ittaanaa abbaa alangaa waliigalaa yoo ta’an, Pirofeesar Hiruut Walda Maariyaam, sadarkaa ministeeraatti gorsituu damee hawaasummaa Ministira Muummee ta’uun muudamaniiru.

Injinar Taakkaalaa Uumaa aangoorrraa ka’usaanii ilaalchee fuula feesbuuk isaaniirrati ergaa dabarsaniin, waggoota lamaan darbaniif jiraattoota magaalaa Finfinnee tajaajiluunsaa akka gammachiseefi rakkoolee magaalattii hiikuufis kan danda’ameef mara taasisaa turu ibsan.

”Dargaggoofi barattoota qabannee imalleerra. Eegereef yaaduu keenyaaf ragaawwan keenya. Akkasumas kanneen humna hinqabneetti dhiyaachuu dhaggeefachuun ba’aasaanii qooddachuuf kan nuuf danda’amee hunda goonneera,” jechuun turtii hojiisaaniirratti yaadasaanii ibsan.

Kana malees Magaalaa Finfinnee hooggannuun carraa olaanaadha kan jedhan injinar Taakkalaan, ‘carraa seenaadhaan’ argannee akka akkasumaan hinbanneef yaalii taasifneerras jedhan.


በሁለት ዓመት ውስጥ የተቀየሩ 4 የመከላከያ ሚኒስትሮች!
ሞቱማ መቃሳ
ኢንጅነር አይሻ መሐመድ
ለማ መገርሳ
ዶክተር ቀነዓ ያዴታ
የአንድ ሰው ቆይታ (Average)=0.5 አመት


ADDIS ABABA, Ethiopia 

Amid a flurry of government reappointments instigated by recent ethnic violence, Ethiopia’s premier on Tuesday replaced the country’s defense minister.

Prime Minister Abiy Ahmed named Kene’a Yadeta in place of former defense chief Lemma Megersa, who had been a prominent figure in recent years prior to a major change in governance.

Lemma had diverged with Abiy, opposing the formation of the Prosperity Party formally supplanting the former Ethiopian Peoples’ Revolutionary Democratic Front (EPRDF), a four-party coalition that firmly ruled the country for 27 years.

The Prosperity Party did away with party lines that divided the EPRDF on an ethnic basis, which Lemma argues would have been better at upholding the government’s federal system.

Recently, security fears have gripped the Horn of Africa country after violence erupted last month following the killing of Oromo activist and singer Hatchalu Hundessa. Deadly clashes and destruction had ensued in various places in Oromia, the most populous regional state.

Abiy also appointed Gedion Timothewos as new Attorney General, Samuel Urkato as minister science and higher education, Takele Uma as minister of mines and petroleum, Tesfaye Daba as deputy attorney general, Yohannes Buayalew as director-general of the Ethiopian Foreign Relations Strategic Studies Institute and Nigusu Tilahun as commissioner of the Job Creation Commission.

He also appointed Endawek Abte as deputy director-general of the Metals Engineering Corporation, Fekadu Tsega as deputy attorney general and Hirut Woldemariam as social sector advisor to the prime minister.

Last month’s violence saw the arrest and indictment of many politicians, some of whom are standing trial for alleged instigation of violence leading to the death of hundreds of civilians and destruction of property.

ource: aa.