Hooggantoonni Olaanoon Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa Itiyoophiyaa daawwachuufi

Hooggantoonni Olaanoon Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa Itiyoophiyaa daawwachuufi

OBN Sad 17, 2011 – Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaatti gargaaraan Ministeera Dhimma Afriikaa Ambaasaaddar Tiboor Naajii gaafa Roobii Sad 18, bara 2011 gara Itiyoophiyaa ni dhufu.

Turtii isaaniitiin Ministeera Dhimma Alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinaah Gabayyoo fi hooggantoota mootummaa biroo waliin ni mari’atu. Walitti dhufeenya siyaasa fi diinagdee, nageenya fi tasgabbii naannoo Afrikaa Bahaa fi dhimmoota garaagaraa irratti xiyyeeffachuun ni mari’atu.

Ministirri Ministeera Dhimma Alaa Itiyoophiyaa Dr. Warqinaah Gabayyoo walgahii 73ffaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii irratti hirmaachuuf wayita Niwu Yoorki turanitti Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo fi Ambaasaaddar Tiboor Naajjiin waliin wal argun walitti dhufeenya biyyoota lammeeni, nageenyaa fi tasgabbii naannoo Afrikaa Bahaa ilaalchisee mari’achuun isaanii ni yaadataman jedha odeeffannoo Waajjira Ministeera Dhimma Alaa Itiyoophiyaarraa arganne

OBN Afaan Oromoo