Military dictatorship always starts with ”payment issues”. This is a clear warning.

Military dictatorship always starts with ”payment issues”. This is a clear warning.

አራት ኪሎ


#TIM News
1. Waraanni BUS gurguddaa lama masaraa mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Ali keessa jiru seenuuf balbalarratti orkameera. Waraanni kun hidhannoo guutuun seenuuf ture. Gaaffii qabna maqaa jedhuun olseenuuf turan. Diigamsa guddaa deemuuf jedha. #TPLF akka hidhattetti jirti.

2. Yeroo muddituu akkanaatti qawwee muraasa harka #WBO jirtu hiikkadhaa jettee gaafa Kaadireen Bitamtuun OPDO maraattu garaa nama guba. Waan biyya keenyaa kun of eeggannoo guddaa barbaada. Sabakoo qixa hundaan eeggannaa cimaa godhi. Of hingatiin. Hidhannoo siharka jirtu faana du’i malee eenyuttuu hinkenniin. Biyyittiin ammaaf abbaa hinqabdu!

3. Maaluu haata’uuti ooggantoota biyya sana bulchaa jiran kanneen akka Muummicha Ministeeraafi Lammaa Magarsaaf of eeggannoo godhaa. Ijoolleen Oromoo kun aangootti dhufuun nama hedduu garaa gubeera. OPDO kan maqaa balleessaa jiru kaadiroota bitamtuu reef kaate kan akka Addisu Arga, Milkeessa Miidhagaa, Taye Dendea’fi aktiivistoota bitamtoota reefuu muudamaafi biyya galte qofa.


የዶ/ር አብይ ጥበቃ security እንዲሁም ደንነት የስለላ መረብ በጣም የላላ እንደሆነ ያስታውቃል።
የዛሬው መፈንቅለ መንግስት ሙከራም እሄንኑ ያሳያል።
TPLF ነገም ቢሆን 4ኪሎ ለመግባት የሚያስችላት ወታደራዊ ብቃት እንዳላት ትተማመናለች።

ODP በንደዚህ ባለ ሁኔታ ነው እንግዲ ኦኔግን ጥጥቅ ለማስፈታት ደፋቀና የምትለው! Dave Abdiiwaaq


Thank You for clearing the air. Great to hear our army is getting training and our resource is not wasted. Good luck in moving the transition to the right direction and keeping the peace and stability of our people.
No more displacement of innocent people for the sake of power sharing by power hungers from all sides. The government should take immediate action to protect the people!!

Federal Government Communication Affairs Office of Ethiopia

‘‘ኦነግ ወደ ሀገር የገባው ትጥቅ ፈትቶ ነው አሁንም ቢሆን የቀረውን ትጥቅ መፍታት አለበት፤ ካልሆነ ግን መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅና ህገመንግስታዊ ስርዓቱን ለማስጠበቅ ሲል ትጥቅ የማስፈታቱን ስራ ይሰራል’’

አቶ ካሳሁን ጎፌ የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽ/ቤት ሚኒስትር ዴኤታ ዛሬ በጽ/ቤታቸው ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ገልጸዋል
ሙሉ መግለጫውን ከቪዲዮ ይመልከቱWarra hidhatanii dhufani amma hiikkachiisanii jiran. Dr. Abiyi rakkinna isaanii gaafataa jira. Hedduun warra hidhatee dhufee warra durii sani 🙂 . Amma seeqachuu ni dandeettan. Nu yaaluu dura lama sadi yaada jedhe ilmi abbaa gadaa

Lalisaa Hiikaa


Another source says, a group of soldiers also tried to take control of EBC, the national broadcaster, synchronizing their moves with what we heard has happened in the palace. Those in the national palace have now come under the control of gov’t forces (i.e., the palace guards), the source added.

Girma Gutema


Nuti Oromoon nagaa beekna; obsas qabna; lolachuius beekna. Addaddummaa qabaannus, nageenay Dr Abiy irratti callisne hin ilaallu. Qoosaa akkasii itti dhiisaa, Ammaan booda otuu waan badaa akkasii yaaluu baattanii gaarii dha; ofiif yoo jettan!!
#WBO #PoolisiOromiyaa #KoraBittinneessaa #QeerrooBelisummaaOromoo#TokkummaaAbbootiiGadaa #UmmataOromoo