Micayyoon gudii fiddee ana narraan qabdanii…….? Kan akkana namaan

Micayyoon gudii fiddee ana narraan qabdanii…….? jedhus inuma jiraa edaa ajab Itti bohaaraa mee