Congratulations to Merera Gudina (Ph.D) for being elected as Chairman of Medrek, a coalition of four main opposition parties

Congratulations to Merera Gudina (Ph.D) for being elected as Chairman of Medrek, a coalition of four main opposition parties

Paartiin Gamtaa Madirak yaa’ii walii galaa idilee 15ffaa isaa har’a adeemsiseen Dr.Mararaa Guddinaa dura taa’aa gamtichaa ,piroofesar Bayyanee Phexiroos itti aanaa fi itti gafatamaa ijaarsaa akkasumas Obbo Dastaa Dinqaa barreessa gamtichaa gochuun filateera.yeroo hojii gaarii

By G..

Shamshadin Taha