Meettaa Roobii biyya Laggasaa Wagiitti : Minilikin Jaaraa 21ffaa akkuma jirutti Oromootti Roorrisaa jirtti!!

Meettaa Roobii biyya Laggasaa Wagiitti : Minilikin Jaaraa 21ffaa akkuma jirutti Oromootti Roorrisaa jirtti!!Tan nama dhiibutuu maaqaa Oromootin teecheti!!

ODP jechuu irra Minilik jaaraa 21ffaa jechuu wayya. Kara Meettaa Robii WBO fidaa sababa jedhuun namoota nagayaa asifii achi amassaa jirti, ODPn federala ishee ergitee

WBO isinitu nyaachisa fiddan malee jechaa jirti. Ummatni naanoo bayyee rakoo irra jira . Jireenyi namaa bayyee nama gadisiisa. Haala ulfaataa keessa jira ummatni. Kolonel Abiyi Federal Poolisii naannoo saniiti ergee ummata halkani guyyaa golessa jira. Warra konkolaataa qabaniin ijoole ganda keessaa guran akka Finfinneeti fidan ajajaa jiru.

21st Century Menilik style regime of Abiy Ahmed is harassing residents of Meta Robi. The federal police of Abiy Ahmed is making the lives of ordinary people very hard. The police arrests any abled men and forces the passing by drivers to transport the prisoners . The Meta robi residents have never experienced such hardship since the Menilik occupation 150 years ago.


Gootota Meettaa Roobii biyya Laggasaa Wagii!!