Meeshaaleen Waraanaa Seeraa Alaa Hedduun Finfinnee Galfamuuf Otuu Yaalamanii Qabaman, Jedha Poolsiin

Meeshaaleen Waraanaa Seeraa Alaa Hedduun Finfinnee Galfamuuf Otuu Yaalamanii Qabaman, Jedha Poolsiin

FINFINNEE —(Voaafaanoromoo)

Meeshaalee waranaa seeran ala magaalaa Finfinnee galcuuf osoo yaalamuu too’ataman, jechuun Komishiin Poolisii Feederaalaa Ityiyoophiyaa beeksisee jira.

Meeshaaleen too’ataman osoo kallattin magaalaa seenfamanii hojii irraa oolfaman tahee rakkoo nageenyaa guddaa fiduu akka danda’an dubbatan – Dareektarii Koomiyuunikeeshinii Koomishinii Poolisii Federaalaa, Jeeylaan Abdii.

Gabaasaa guutuu caqasaa.


Mariiwwan Jawaar Waliin Geggeessamani fi Mormiiwwan Itti Bahame

Jawaar Mohammed, Hoogganaa dhabbata Sabaa-himaa Ormiyaa Miidiyaa Neetwoork

Rogeessii fi hoogganaa dhabbata Sabaa-himaa, Ormiyaa Miidiyaa Neetwoork – Jawaar Mohammed, eega Itiyoophiyaatti, Onkoloolessaa 23 bara 2019 halkan eegdota nageenyaa isaa kaasuudhaaf humnoonni mootummaa itti bobba’anii fi sana irraa ka’ee mormiin guddaan biyyattiitti ka’e as, yeroo duraatiif gara Yunaayitid Isteetisitti imaluu isaa ti.

Gara Yunaayitid Isteetitisitti deebi’uun isaa, deggertoota isaa fi hawaasaalee Oromoo kutaalee Yunaayitid Isteetisii fi biyyoota Awurooppaa keessa jiran wajjiin walga’ee haala yeroo ammaa Oromiyaa fi Itiyoophiyaa keessatti mul’atu irratti dubbachuuf akka tahe dubbatan – hoogganoonni hawaasaa Oromoo walga’iilee marii qindeessan.

Walga’iin Jawaar deggertota isaa fi hawaasa Oromoo waliin geggeesse milkaawaa tahuu dubbatan.

Gama biraatiin garuu, walga’ii Atilaantaatti geggeessame mormiin mudatee ture. Qophii guutuu caqasaa.


Paartiin Badhaadhina Hundeeffamuun Labsamee Jira. Paartileen Morkattootaa Maal Jedhu?

Paartii haaraan Badhaadhina jedhamu hundeeffamuu mummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmad Wixata Sadaasa 19 bara 2019 labsan. Afaan Oromoo Afaan hojii “paartii Badhaadhiinaa” akkasumas kan mootummaa akka ta’uuf murteeffamuus ibsanii jiru.

Kun gaaffii Uummanni Oromoo yeroo dheeraaf dhiyeessaa turee ta’uus ADWUI biraa deebii dhabee akka ture ibsamee jira. Gara fuula durattis Paartiin Badhaadhinaa gaaffilee Oromoof deebii kennuuf jecha qiyyaafatee kan hojjatu ta’u Dr.Abiyyi ibsanii jiru.

Uummanni Oromoo fi miseensonni ODP milkaa’ina Paartii Badhaadhinaaf tumsa akka godhaniif Mummichi ministeera Abiyyi gaafatanii jiru.

Gama kaaniin haasawaa mummicha Ministeeraa kana irratti yaada akka kennan kan gaafataman Obbo Qajeelaa Mardaasaa ABO irraa akkasumas Obbo Mulaatu Gammachuu KFO irraa akka jedhanti kun dhimmi keessoo paartii isaanii ta’u dubbatan.

Garu Afaan Oromoo Afaan mootummaa akka ta’uuf murteeffamee jira isa jedhu gaafa hojii irra ooluu arguu wayya jedhan. Afaan Oromoo afaan hojii fedeeraalaa akka ta’uuf yeroo dheeraaf gaafatamaa akka ture kan ibsan Obbo Qajelaa fi Obbo Mulaatuun garu afaan Oromootti dabalata afaan ka biraa itti dabalanii Oromiyaa keessatti hojii irra oolchuuf yaadamuun rakkoo biraa fi burjaajii fida jedhan.

Gaaffii Deebii Gaggeeffame Caqasaa.