Meelbaa Caalaa Bultume:Har’a Boqojjii mana gooticha addunyaaf

Meelbaa caalaa Bultume: Har’a Boqojjii mana gooticha addunyaaf jajjabdoota aduunya 
Ajayibsisaan jirra.obbo Dibaaba Qananii
Maati oromticha hayyu sirnaa fi dudhaa gadaa Saba isa hin daganne. Enyumma isaatin boonu Har’a Afurtama (40 ) abbaa isaani fi saddettama (80) akaakayyu isaa isa dhaqqabe gada isaa baasa jira. Baga ittin isin ga’e. Maati dibaaba waliin boqojjii burqaa atileti omishu jirra