Mee Video tana ilaala, Mee kamtu fooni kamtu looni? በፓርላማ ሲንቆለጳጰስ የዋለው ጋዜጠኛ ባንድ ወቅት ይህንን ሲል ነበር

Mee Video tana ilaala, Mee kamtu foonii kamtu looni? በፓርላማ ሲንቆለጳጰስ የዋለው ጋዜጠኛ ባንድ ወቅት ይህንን ሲል ነበር


Qoosaa Hadhaawaa

Muumichi Minsteeraa Abiy Ahmed paarlamaa keessatti ESATiin faarsuun qoosaa hadhaawaa ta’ee natti muldhate. Maaliif yoo jettan sababa hedduu qabaadhuyyuu shan qofan isinitti hima.
1- Umrii isaa waggoota saddeettan darban guutuu Oromiyaa maqaan waamuu hin saalfata ture.
2- Yeroo manneen barnoota Afaan Oromoon barsiisan “Finfinnee keessatti Oromiyaan mana barumsaa banuuf mirga hin qabu” jedhan.
3- Mormii qeerroon geggeessee wareegama guddaa baasuun jijjiirama ammaa argamsiise sanaan “muldhata biyyoolessaa” hin qabu jedhan. Yeroo addaddaatti “qeerroon ummata Amaaraa fi Guraagee irraan miidhaa gayeera” jedhanii soban.
4- Ifatti ummata Tigray irratti jibbaaf waraana labsan.
5- Viidiyoo ajjeechaa biyya Kaameruun keessatti ta’e “Oromiyaa keessatti qeerroon somaalee ajjeesee itti sirbe” jedhanii soba adii qilleensa irraan tamsaasani. Otuu qilleensa irra hin oolchin viidiyoon sun biyya Kaameruun keessatti akka waraabame beeku turani. Ogeessa viidiyoo isaanumti qacarantu itti hime. Gazexeessitooti ESAT kan Sisay Agena keessatti argamu walgayii taa’anii tamsaasnu moo dhiisnu jedhanii mariyatanii turani. Kaayyoo maqaa qeerroo xureessuuf qaban jajjabeessa jedhanii sababa hubataniif qilleensarra oolchani. Sababa vidiyoo sanaaf dhibbootaan lakkaawamantu ajjefamani. Somaalee, Jibuutii fi Somealeland keessaa hedduutu buqqifame.
Qoosaa hadhaawaan kana caalu maali?

Solomon Ungashe


የዛሬይቷ ኢትዮጵያ ውስጥ የጋራ የሆነ “ኢትዮጵያዊ ማንነት” አለ ከተባለና መገለጫዎቹ ይጠቀሱ ከተባለ ሁላችንንም ሊያግባቡ የሚችሉት ሁለት ዋና ዋና የዚህ ማንነት መገለጫዎች ድህነትና ድንቁርና ይመስሉኛል።

እነዚህ መገለጫዎቹ በሆኑት በዚህ ማንነት ላይ የሚመሰረት ዲሞክራሲ ምን ዓይነት ሊሆን ይችላል?

Girma Gutema