Mee caqasaa Taye Dendea OMN irratti akkanattii ofsalphisa jiru.

Mee caqasaa Taye Dendea OMN irratti akkanattii ofsalphisa jiru. Yoo hin beyne taate. Yeroo amma Qeeyroo heddu mana hidha akka jiran ifaadha. Wanni isiin jijjirtan hin jirtu. Kira sassabdu teysan bikka jijjirafii jirtan. kanuma.
Taye, dinni sun OPDO dha achi keessaammo ati tokko. Uumatni keenya rakkoo dinagdee gaafataa hinjiru. Inni gaafatamuu hinqabu osoo hintaane ka isa caaluti jiraayyu. Rakkoo abba biyyumma. Biyya keenya dhuunfannaan nuti akka OPDO miti, uummata sammuun qaroome qabna ka yeroo dhiyootti uummata Oromoo rakko irraa salphisu. Kanaaf rakkoo dingadee dhaqi warra sileenjisetti odessi. Isa irra tarree jirra.

Boru Jibat