Matahara sugar factory has reported stopped operation after several

Matahara sugar factory has reported stopped operation after several building collapsed due to old age andΒ Five people were injured and taken to Adama hospital.Β 

Matahara sugar factory has reported stopped operation after several building collapsed due to old age. The management is now forced to send sugar cane to Wanji factory. Weren’t the METEC generals talking millions of dollars to upgrade this factory?
=====
“Warshaan Sukkara Matahara Dullume Waan Jiruf Gaafa Guyya Waxab 29\2009 Halkan Keeysa Roobni Oso Rooba Jiru Rooba Sanin Barbaadaye Hojiin Ala Ta’e Jira,yeroo Amma Kana Shankoora Sukkara Irraa Omishamu Akka Godhaan Dhabani Gara Warshaa Sukkara Wanjiiti Konkolaatan Geessa Jiru.Ajab Ee Tan Rabbii Tun Baasuma!!”

Via :Β Jawar Mohammed