Masterplanii nuttii deebihaa jiramoo? Yaa Oromoo maalitu Dhufaa jiraa?

Masterplanii nuttii deebihaa jiramoo? Yaa Oromoo maalitu Dhufaa jiraa?

“Bulchaan burraayyuu maneen buraagotaaf kaneen saba biroo dhiisee kan ijoollee oromo qofa nurratti digsisaa jira hardhas dhiibban sabummaa nurraan kaanee kan lafa oromoof” qabsayee dhumu nuyi kan irraa buqaafamus numa

Via: AbdiSIMANNA ADDA BILISUMMAA OROMOO G/H/BAHAA AANAA JAARSOO

ኢትዮጵያ በሀይለማርያም ደሳለኝ መመራቷ ያሳዝነኛል