Master pilaaniin hindhaabbanne:Lafti naannoo Finfinnee kan dur caala saamamaa jira. Aktiivistoonni Oromoos waan qunxurataa jiraniif callisan.

Above Single Post

Lafti naannoo Finfinnee kan dur caala saamamaa jira. Aktiivistoonni Oromoos waan qunxurataa jiraniif callisan. Oromoo! Master pilaaniin hindhaabbanne. Kan dur akeekame caalaa saffisaan saamamaa jira!

Beekan G Erena

Below Single Post