Master pilaaniin hindhaabbanne:Lafti naannoo Finfinnee kan dur caala saamamaa jira. Aktiivistoonni Oromoos waan qunxurataa jiraniif callisan.

Lafti naannoo Finfinnee kan dur caala saamamaa jira. Aktiivistoonni Oromoos waan qunxurataa jiraniif callisan. Oromoo! Master pilaaniin hindhaabbanne. Kan dur akeekame caalaa saffisaan saamamaa jira!

Beekan G Erena