Mass killings continued in various region of Oromia.

Mass killings continued in various region of Oromia. The following innocents were killed by Abiy’s special forces in western Oromia.
================
Godina Wallaggaa Lixaa keessatti lubbuu namoota 26 kan badii tokko malee qe’ee isaanii keessatti Waraana Mootummaa fi Poolisii Humna Addaa Oromiyaatiin ajjeefaman
1,Biqilaa Asaffaa-Aanaa Ganjii Ganda Busaanoo Qawisoo
2,Yohaannis Xurunaa- Aanaa Ganjii Ganda Ganjii Deembii
3,Hiikaa xaasoo-Aanaa Ganjii Ganda Busaanoo Qawisoo
4,Saamu’eel Darasuu-Aanaa Ganjii Ganda Busaanoo Qawisoo
5,Boodanaa Bulchaa-Aanaa Ganjii Ganda Bonayyaa
6,Galataa Biraanuu-Aanaa Ganjii Ganda Busaanoo Sichoo
7,Lalisaa Tafarii-Aanaa Ganjii Ganda Bonayyaa
8,Dabalaa Kabbadaa-Aanaa Ganjii Ganda Lalisaa Ganjii
9,Lijaalem Ballinaa-Aanaa Boojjii Coqorsaa Ganda Sibuu Eebichaa
10,Seedaa Ballinaa-Aanaa Boojji Coqorsaa Ganda sibuu Eebichaa
12,Tamasgeen Olaanii-Aanaa Boojji Birmajjii Ganda Biilaa
13,Sanbataa Baqqalaa-Aanaa Laaloo Assabii Ganda Jaarsoo Daamataa
14,Boonaa Habtaamuu-Aanaa Laaloo Assabii Ganda Baarkoo
15,Amsaaluu Guddataa haadha daa’ima 4-Aanaa Laaloo Assaabii Ganda kellayii birbir
16,Qannoo Efereem-Aanaa Laaloo Assaabii Ganda Wanjoo 01
17,Gammachiis Caalaa-Aanaa Laaloo Assaabii Ganda Wanjoo 01
18,Abbayyaa Qalbeessaa-Aanaa Laaloo Assaabii Ganda Wanjoo 01
19,Ifaa Hambaa-Aanaa Gullisoo Ganda Gujii Waraabuu
20,Baacaa Damisee-Aanaa Hoomaa Ganda siibaa yebboo
21,Maatiyoos Luuccaa-Aanaa Hooma Ganda Boondawoo Dangil
22,Buusaa Wiirtuu-Aanaa Hoomaa Ganda boondawoo dangil
23,Yohaannis Gaaddisaa-Aanaa Yuubdoo Ganda ciisaa boorrii
24,Waaqjiraa Dinagaa-Aanaa Yuubdoo Ganda Alakuu Ayiiraa
25,Addisuu Asfawuu- Bulchiinsa Magaalaa Gimbii ganda 02 ti.
26,Dabaloo haayiluu.. laaloo assaabii, ganda amuru
kuniyyuu warra maatiin reeffa argatee awwaallateedha malee kanneen ajjeefamanii gataman hedduudha.

Dábessá Gemelal

Abiy artisti Hacaaluu ajjeechise; sababa kanaan dahate:
1. Hogganoota ABO fi KFO mana hidhaatti guure.
2. OMN cufe;
3. Gaazexeessitoota OMN mana hidhaatti uggure.
4. HD ABO mana keessatti hidhe.
5. Ergamtooti PP ABO keessatti jeequmsa akka kaasan godhe.
6. Caasaa PP fi ODP keessaa kanneen isaan morkan haxaawaa jira.
7. Lammaa fi Xayibaa aangoo irraa kaase.
8. Taakkalaa Finfinnee irraa kaasee gara boolla qotuutti geesse.
9. Shimallis Oromiyaa irraa keesuuf irratti hojajtaa jira.
…….itti fufa!
Abbaan irree akkanatti ija cufatee hojjata; isinoo teessanii dabaree eeggattu moo, deemtanii bakak haqaa geessan?
#BilisummaaOromoo #HireeMurteeffannaa #OromoProtests