Simannaa-Qeerroon Najjoo, Masfiin Ittaanaa yeroo simatan. Masfin hiriyaa isaa Masfin Moosisaa wayyaaneen Qaallittiitti ajjeeste

Simannaa-Qeerroon Najjoo, Masfiin Ittaanaa yeroo simatan. Masfin hiriyaa isaa Masfin Moosisaa wayyaaneen Qaallittiitti ajjeeste.
Ofii isaatii waggaa 17 booda hiikame.

 

#ቄሮ _ቡራዪ #የአባገዳልጆች ሁሌም እንዳኮራቹን ነው።