Mariin Raayyaa ittissa wajjiin Guyyaa hardha Masara Mootummaa keessatti Taasifame Nagayaan akka Goolabame

 Mariin Raayyaa ittissa wajjiin Guyyaa hardha Masara Mootummaa keessatti Taasifame Nagayaan akka Goolabame

Mariin Raayyaa ittissa wajjiin Guyyaa hardha Masara Mootummaa keessatti Taasifame Nagayaan akka Goolabame Waajiri Itti Aana MM Dr Dammaqaa Mokoniin beeksiseera

Hamza Borana


#Finfinnee (via inbox): a more complete update on Arat Kilo

“Guyyaa Har’aa Wanni Finfinnetti Tahe Nama Ajaa’iba!

“Humnoonni Hidhatan Tasa Lafaa Ka’anii Garagalcha Mootummaa Godhuuf Yaalan ja’amaa jira.
Kunis Karaa armaan Gadii Akka Tahe Himamaa jira.
1. Gareen Takka Gara Buufata Television fi Raadiyoo Biyyattii Qajeelun Tohannoo Ofii Jala Oolchun Yaada Mataa Isaanii Ittiin Tamsaasuu kan jedhu Yoo tahu.
2. Gareen Lammaffaa Gara Mooraa Masara Mootummatti Imaluudhan Mooraa Marsanii Muummicha Ministeera Buusanii Nama Isaan Fedhan Muuduf deemu tan Jettuudha.
3. Garee Nagaya Eegsisuuf Godina Addaa naannawa Finfinnetti Ramadaniitu Kafaltiin Nuuf Kennamu Gahaa miti jedhanii, Mindaan Gahaan Akka Isaanif Kafalamuuf Iyyannaa Dhiheeffachuuf Gara waajjira Muummicha Ministeeraa Dhufan. Jarri Dhufes Karra-Eegduu Mooraa Kiiloo 4 Meeshan Irraa Hiikamee Mariidhaf Gara Mooraa Galanii Marihachaa osoo Jiranuu Gareen Lammaffaa tan Hidhannoo Guutuu Qabdu Dabalataan Dhufan. Jarri Boodarra dhufe kun Hidhannoo Sakatta’amu fi Hiikkachuu diduun Waardiyaa waliin Walitti Bu’uun Jeequmsa Kaasuf Yaalan. Kanarraa kana Ka’e Rakkoon Akka Uumamtes Himamaa jira.

“Garuu Yaalin Hundi Hin Milkoofnef; Humni Nageenyaa Iddoowwan Buufata Miidiyaa fi Masara Mootummaa kanatti Ramadaman Humna Biraa Dabalatuudhan Ofirraa Deebisuu Dandahanii jiran.
Kana Males Qaamota Gurmaa’anii Yaalii Fonqolchaa Taasisan Qaqqabuu Dandahaniiru jedhan.
Kanaafuu Nageenyan Walqabatee Haallo Naannoo Masara Mootummaa jiru Tasgabbaahee akka jiru Namoonni ani Dubbise naaf Himanii jiru.

“Yaalin Kunis Fashaluu Isaa Odeeffannoo Qaburraa Naaf Qoodee jira.

“Hanga Ammaa Rakkoo Har’aa Kanaan Walqabatee Namoonni Shakkaman 150 ol tahan Tohatamuu Isaanis Dhagahamaa jira. Shakkamtoota Adamsuun Cimee itti Fufa Jedhamaa jira.”

 


#EBC ሰሞኑን ለተለያዩ ግዳጆች በአዲስ አበባ እና በአዲስ አበባ ዙሪያ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት የልዩ ሃይል አባላት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ ጋር ተወያዩ፡፡

አባላቱ በውይይታቸው ወቅት የሀገር ግዳጅን ለመወጣት ሁሌም በስራ ላይ ብንገኝም በዘላቂነት ህይወታችንን የምንመራበት ሁኔታ አልተመቻቸልንም፡፡

ገቢያችን ዝቅተኛ በመሆኑ ህይወታችንን ለመምራት ተቸግረናል የሚሉ ሃሳቦችን አንስተዋል፡፡
ከዚህ በተጨማሪ በተቋሙ ውስጥ ያሉ አሰራሮች እንዲፈተሹም ያሉ ውስንነቶች ላይም በዝርዝር ተወያይተዋል፡፡

ቁጥራቸው ከፍ ያሉ የሰራዊቱ አባላት ለውይይት ወደ ቤተ መንግስት በሚገቡበት ወቅት የነበረውን የፍተሻ ሂደት እና የመንገድ መዘጋጋትን መሰረት በማድረግ በማህበራዊ ሚድያዎች ሀሰተኛ መረጃዎች መለቀቃቸውም ተገልጿል፡፡

ሆኖም እነዚህ የመከላከያ ሰራዊት ልዩ ሀይል አባላት እንደማንኛውም የህብረተሰብ ክፍል ከጠ/ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ ጋር ውይይት አድርገዋል፡፡

ጠ/ሚንስትሩም ለመከላከያ ሰራዊት ልዩ ሀይል አባላት ምላሽ ሰጥተዋል፡፡

የደሞዝ ጭማሪ እና የጥቅማጥቅም ጥያቄዎች በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይነሳሉ ያሉት ጠ/ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ መንግስት ችግሩን ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ መሆኑን ተናግረዋል፡፡

የተለያዩ አጀንዳዎችን እያነሱ ህዝብ ወዳልተፈለገ ብጥብጥ እንዲያመራ እና ስጋት ውስጥ እንዲኖር የሚፈልጉ አካላት ይሄንን ለማድረግ አሁንም እንደማይቦዝኑ ጠ/ሚኒስትሩ አመልክተዋል፡፡

የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዘይኑ ጀማል በዛሬው የአራት ኪሎ ሁኔታ ላይ የሰጡት ማብራሪያ


EBC የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ ጋር ተወያዩ፡፡