Marii Walitti Ida’ammuu Paartiilee ADWI Ilaalichisu Hayyotaa Fi Paartilee Siyaasaa wojjin Taasifame Kutaa

Kutaa 2ffaa Marii Dhimma Walitti Ida’amuu Paartiilee ADWI Wajjiin ETVn taasise.

Marii Walitti Ida’ammuu Paartiilee ADWI Ilaalichisu Hayyotaa Fi Paartilee Siyaasaa wojjin Taasifame Kutaa 1ffaa.