OMN Ful. 21, 2018 Qophii Egeree  :Marii Sirna Federaalizimii irratti.

OMN Ful. 21, 2018 Qophii Egeree  :Marii Sirna Federaalizimii irratti.

የኦዴፓ አሰላለፍ (2-4-3) ይህን ይመስላል

OMN:Oduu,Fulb-21/2018

OPD’n Miseensota Koree giddu galeessaa filate.

OPD’n Yaa’ii isaa 9ffaan miseensota koree giddu galeessaa 55 filateera.

Kaaluma kanaan;

Dooktar Abiy Ahimad
Obbo Lammaa magarsaa
Dooktar Warqinaa Gabayyoo
Obbo Birhaanuu Tsaggayyee
Aadde Adaanech Abeebee
Injinaar Taakkalaa Uumaa
Obbo Shimallis Abdiisaa
Obbo Umaar Huseen
Aadde Xaayibaa Hassan
Obbo Addisuu Araggaa
Dooktar Girmaa Amantee
Dooktar Biqilaa Hurrisaa
Dooktar Milkeessaa Miidhagaa
Obbo Tashoomaa Addunyaa
Obbo Taayyee Danda’aa
Dooktar Alamuu Simee
Dooktar Tolaa Biriisoo
Obbo Dammallaasha G/ Mikaa’el
Obbo Girmaa Hayiluu
Obbo Warquu Gaachanaa
Obbo Shaafii Huseen
Obbo Tolosaa Gadafaa
Obbo Fiqaaduu Tasammaa
Obbo Birhaanuu Baqqalaa
Obbo Awwaluu Abdii
Obbo Geetuu Wayyeessaa
Obbo Kaasahuun Goofee
Obbo Malaakuu Faantaa
Obbo Taarraqany Galataa
Obbo Abarraa warquu
Obbo Makuyyee Mohaammad
Obbo Ahimad Tusaa
Obbo Assagid Geetaachoo
Obbo Dangee Birruu
Obbo Namarraa Bulii
Obbo Abdullaaziiz Mohaammad
obbo Roobaa Turcee
Obbo Jamaal Kadir
Obbo kaffaloo Tafarraa
obbo Masfin Asaffaa
Aaddee Laalisee Lammii
Obbo Naasir Huseen
Obbo Mogos Ida’ee
Dooktar Darajjee Dhugumaa
Aadde Caaltuu Saanii fi
Aadde Loomii Badhoo


Maalaaqni Kaartoonaan Saamsamee seeraan ala sochoofamaa ture Birriin Miliyoona 3 fi Doolarri Ameerikaa 61,400 too’annoo seera jala oolfamuusaa Koomishiniin Poolisii Magaalaa Finfinnee beeksiseera.

Akka ibsa Koomishiinii Poolisii magaalaa Finfinnee kanatti, eerumsa hawaasni kenneen hordoffii taasifameen Maallaqa kana karaa seeraan alaatiin Kaartoona heddutti saamsuun konkolaataan imalchiisaa kanneen turan Namoonni 3 too’aanna jala oolfamanii akka jiranis ibsameera.

Hojii kana irratti kan bobba’an lammiileen Chaayinaa lama qabamuu eeruun, namoonni kunneen dhaabbata Koonistiraakshiinii China State jedhamu keessaa yeroo hundaa galgala,galgala Maallaqni Konkolaataan fe’amee baafamaa turuus himaniiru.

Gareen Poolisii Magaalaa Finfinnee yakka kana faana dhahuun dhuma bara 2010 A.L.H fi seensa bara haarawaa bara 2011 giddutti sochii guyyoota 15 ol fudhateen hordoffii fi sakatta’iinsa godhameen maallaqni kun too’annoo jala oolfamuusaa Gareen Poolisoota Finfinnee kanneen sakatta’iinsa kana irratti bobba’anii turan ibsaniiru.

Lammiileen Chaayinaa lameen maallaqa seeraan alaa wajjiin qabaman kunnee Finfinne iddoo Boolee Shoolaa jedhamu irraa Konkolaataa Parado’dhaan maallaqicha fe’anii gara naannawa Boolee Ruwaandaa jedhamutti karaa irraa maqanii lammii Itiyoophiyaa tokko kan isaan wajjiin hojjatutti Birrii Kaartoonaan fe’anii fidan kana osoo konkolaata irraa buusuun konkolaata waahila isaanii kanatti fe’aa jiran too’annoo seeraa jala akka oolfamanitu ibsame.

Namoonni qabaman kunneen waytii sanatti Poolisoota jara qabaniif Maallaqa Birrii Miliyoon lamaa isiniif kenniinaa gad nu lakkisaa jedhanii kadhachaa akka turanis ibsa kana irratti himameera.

Koomoshiniin Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee ammas gochoota yakkaa seeran ala magaalattii keessatti raawwataman hawaasa wajjiin ta’uudhaan duuka bu’ee too’annoo seeraa jala oolchuuf cimee kan hojjatu ta’uusaa itti dabaluun beeksiseera.

Maddi – Fuula FB Addis Ababa Police Commission.

(Usmaan Baayyuu)

1 thought on “OMN Ful. 21, 2018 Qophii Egeree  :Marii Sirna Federaalizimii irratti.

  1. KALATII QABSON OROMO HARKA TOKKOM MUME MINISTERA ADAAMU FII DHIIFATA WALLIIGOCHUU
    IRATII XIYEFATA.

    OBBOO LEMMA MEGERSA MIRGA OROMON EMPIRERA ITOPHIYAA BULCHURATII XIIYEFATE HOJETTA.

Comments are closed.