Marii Qondaala Gameessa WBO, Jaal JOOTEE waliin taasifne | Dhimma barattoota Oromoo Yuunbarsitii Mattuu | RSWO – Amajji 19, 2020

Marii Qondaala Gameessa WBO, Jaal JOOTEE waliin taasifne | Dhimma barattoota Oromoo Yuunbarsitii Mattuu | RSWO – Amajji 19, 2020

Voice of Independent Oromia