Marii Obbo Yaya Bashir Habtamu Tesfaye Wajjiin KMN irratti Godhan Hordofaa Shira Bilxiginnaas ilaala

Marii Obbo Yaya Bashir Habtamu Tesfaye Wajjiin KMN irratti Godhan Hordofaa Shira Bilxiginnaas ilaala


KMN:- Bitootessa 01/2020

Marii haala yeroo irratti Oobbo Yaayyaa Bashiir waliin;
-hidhamuu hooggantoota ABO
-Ugguramuu jila KFO
-Dhimma afaan oromoo
-Ibsa ijjannoo baasuu dhabuu paartilee siyaasaa…!


“Jechaa Miti Gocha Barbaanna” (ABO)
KMN:- Bitootessa 01/2020

“oolmaa isaa kaleessaa,manniemaree Ministeerotaa RDFI imaammata afaanii haaraa mirkaneessuu dubbatee jira. Imaammata afaanii haaraa kanaan Afaan Oromoo fi Afaanonni biroon Afaan hojii mootummaa Federaalaa ta’uu kan dandeessisu jedhee hime.Ajandaan afaanii kun yeroo hedduu ka’ee kan dhaame,meeshaa siyaasaa ta’ee lafarra gangalataa as gahe. Ammas akkaataa murtiin kun hojiitti hiikamu waan beekame hin jiru.kanaaf,ABO murtii kana hojiirra oolmaa isaa ija shakkiitin ilaala. Murtiin mana mareen murtaa’e kun hojiitti hiikkamuuf;

1.Dhimmi kun hatatamaan maree bakka bu’oota ummataatti dhihaatee akka raggaasifamu gaafannaa.

2. Finfinnee fi Dirreedhawaan seeraan,Seenan,akkasuma teessuma lafaan qabeenya oromoo fi qaamaa Oromiyaa waan ta’aniif dhimmi magaalota lameen kanaa hatattamaan mana maree bakka bu’oota ummataatti dhihaatee murtii haqaa akka argatu gaafanna.

Injifannoon Ummata Oromoof!
Adda Bilisummaa Oromoo.

Bitootessa 01/2020 Finfinnee “