Marii jaal Marro umata oromo waliin godhe Dhagefadha !!!

Marii jaal Marro umata oromo waliin godhe
Dhagefadha sheri godha

Qeerro Jaal Marroo Diirrib


Oromo hidhuun, ajjeesuun, saamuun akkuma itti fufetti jira.
Naannoo Hararii keessatti oromo hidhuun ajjeessun jidduu kana waan Aadeefame fakkaata
Miseensa ABO fi dhalata Naannoo Harari Aanaa Dirree xayyaara Aradda Miyyaay kan ta’e akkasuma Ramaddii hojjii ijaarsa ummata fi Dabballee ABO kan ta’e Abdi Usmail Ibro kan jedhamu Qabsoo kara nagaya kan ABOn Gaggeessu keessatti hirmaachuun koree Dhaaba kana kan Nannoo Hararii kanatti ramadaman ta’uun ajaja dhaabaatiin hojii qabso kara nagaya irratti hojjechaa jira.haaluma kanan torbaan lama dura Aradduma itti dhalate keessaa bulchaan Aradda qabee Korona qabdda jechuun gara Aanaa dirree xayyaaratti geessee hidhamee jira. Manguddo fi ummanni Abdi usmail keessa hojjetu yommuu waajira aanaa deemani gaafatan Abbaa araddaatu hidhate jedhan gara abbaa araddaa deemnee yommuu gaafannu Bulchinsa Aanaatu barbaada jedhan,amma nannoorra barbaadama jedhani maati isaa,manguddoota fi miseensota dhaaba olii gad ofaa jiran.