OMN: MARII HAWWAASA SALAALEE-FICHEE-WAJJIN TAASIFAME KUTAA 1FFAA (MUDDE 4, 2018)

OMN: MARII HAWWAASA SALAALEE -FICHEE-WAJJIN TAASIFAME KUTAA 1FFAA (MUDDE 4, 2018)

Ativistooni Oromoo Oromoo Osoo Oromoon dhuma jiru misoma lalaba Jiru

Sirbaa Shukkar kana waliin turaa mee!!


Sababa polisiin oromiyaa hiriira bahe kan balaaleffate mootummaan naannoo oromiyaa yeroo hammaa kana shira daangaa hin qabne polisii oromiyaa irratti xaxaa jiraachuun dhagahame.

Maqaa haaromsa jedhuun sanqalleetti naqee polisoota gara dhihaafi boorana irraa dhufan hidhaatti naquuf murteesseera.

Qeerroon oromoo fi ummanni oromoo hundi akka polisii oromiyaafi kora bittineessaa oromiyaa bira dhaabattan isiniin jenna.