RSWO – Amajji 15, 2019: Marii Dhimma Yeroorratti Hayyuu Oromoo, Obbo Jamaal Ibraahim Waliin Taasisne

RSWO – Amajji 15, 2019: Marii Dhimma Yeroorratti Hayyuu Oromoo, Obbo Jamaal Ibraahim Waliin Taasisne

Duguuginsa sanyii yeroo ammaa Oromoota Lixa Oromiyaa irratti geggeeffamaa jiru, Oromoo addaan qoodanii cabsuufi WBO hiikkachiisuuf duula loltoota lafoofi humna qilleensaa Dr. Abiyyiin (inpaayera itoophiyaan) taasifamaa jiru ilaalchisuun marii Hayyuu Oromoo Obbo Jamaal Ibraahim waliin taasifne


For Ethiopian friends of mine, A. Oromoo
Dr Henok talks about the current crises in Ethiopia, especially, the political fiasco in western Oromia. He puts ‘political Ego’ in both OLF and ODP as the fundamental cause for the problem. Ego’n kun ተነፈሱ qabaa jedhe, xiqqoo nama kofalchiisa kkkkkkk. Namni Ego rakkistu akka nama afuura sheexanaan qabameeti.

Tooftaafi tarsiimoon dhaabbileen lamman walinjifachuun walbira darbuuf deemanis dogoggoraa jedhe. Maqaa walballeessuufi quba walitti qabuun sirna dimokraasii diriirsuun hindandaa’amu jedha.

Qabxii biraa inni dubbate waa’ee namoonni kana dura yeroo ABO gargar caccabe aarii walirraa qaban har’a ODP maadheffachuun haaloo ba’aa jiran. Kun ammam dhugaa akka ta’e beekuun rakkisaa ta’us wanni akkanaa jiraannaan, ABO rakkoo akkanaa hambisuuf dursee socho’uun irraa eegama. Namoonni akkana godhanis jiraannaan seenaaf maal kaa’uu akka barbaadan teenyee ilaalla.

Hundumaafuu, haasaan Henok kun ija qabaa kan isiniif tahu keessaa butaatii nyaadhaa.


ONN LIVE : Amajjii 15 2019 | Qophii Addaa ONN : Marii haala yeroo irraatti hogeessa seeraa Dr Heenook Gabbisaa waliin godhamee. Amajjii 15/2019.


Hayyuun Akka itti dubbatuf waan dubbatu beeka me waan Jawar baati shan dura dubbate kana dhaggeffadha !

Qeerro Haaromsa Odp


ONN LIVE : Qophii Gaaddisa Dhugaa Amajjii 15, 2019. Sirna Simannaa Qabsa’aa Gammadaa Boosee Godina Shawaa Bahaa Ona Booset Magaalaa Boofaatti Taasifame.