Marii Biyyooleessaa irraa Oromoon Maal ega?

Marii Biyyooleessaa irraa Oromoon Maal ega?

#DrLammaa_Magarsaa_Waaqoo
Qabsoon Qeerroo Oromoo akka galma gahuuf gumaachi Dr. Lammaa Magarsaa baay’ee olaanaadha. Namoota siyaasaa biyya kanaa keessaa hayyuu jabaa akka Jawar fi Dr. Lammaa Magarsaa hin agarre. Warri hooggana siyaasaa hedduun ana malee, akka ani jedhutti malee jechuun waa hedduu yoo godhan muldhata. Dr. Lammaan aangoo irraa na kaasan, akkana na godhan jedhee guyyaa tokkollee jiruu fi faayidaa dhuunfaa isaatif jedhee hin dubbanne. Obsee rakkoo hunda dabarsuu filate.
 
Dr. Lammaam hayyuu siyaasaa guddaa, nama obsa guddaa qabu, nama waa hunda fageessee yaaduudha. Mee warri siyaasaa hedduun osoo bakka Lammaa kana jiraatanii waa hedduu akka dubbatan tilmaamaa. Dr. Lammaan yeroo kanatti biyya kanaaf namoota garmalee barbaachisoo keessaa isa hangafaa waan taheef gara marii biyyaalessaa dhufuun siyaasa Oromoo fi biyya kanaatifis baay’ee murteessadha. Lammaan kan lammiiti! Dhimma siyaasa biyyaa irratti hirmaachun sabaa fi biyyaafis bu’aa guddaa qaba.
Lalisa Hussein

ABO

Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Abbdii Raggaasaa Lammii Beenyaa fi hoggantoonni ABO hanga ammaatti mana hidhaatii hin baane. Hiiktan hundaa hiikaa.


Sanbataa Gaarii isinif haa ta’u!!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.