Marii? Bilxiginnaan gantoota sadii maqaa marii uummataa! Ati Eenyu?

Marii? Bilxiginnaan gantoota sadii maqaa marii uummataa! Ati Eenyu?

Marii???
Bilxiginnaan gantoota sadii maqaa “marii uummataa” jedhuun gara Bishooftuutti bobbaafteetti. Warri kaanis kallattii biraan akka socho’uuf jiran haasaa dhiyoo kana Obbo Leencoon haasa’anirraa hubanneerra. Marii jechuun maal jechuudha? Haala hoggantoonni fi miseensotni jaarmiyaalee Oromoo kumaatamaan hidhaa jiranitti, haala dargaggoon Oromoo abaluun deeggartu jedhamanii akka baalaa mootumma seer-maleessa kanaan guyya guyyaan harca’aa jiranitti marii maaltu taha? Eenyu waliin?
Yoo haa mari’atamu jedhamewoo jarri kun (ammaaf Diimaa Nagoo, Galaasaa Dilboo fi Garasuu Tufaa) humna siyaasaa isa kamiin qabu? Mariin hawaasa waliin godhamu inni mariisisu sun gaaffiilee uummata fuudhee deebii kennuu fi jijjiirama fiduuf yoo humna hin qabaatiin marii osoo hin taane olola dabballummaa jedhama. Kanaafuu ergamni gantoota kanaa uummata sobuu fi sossobuudha malee mariisisuu akka hin taane uummati Oromoo quba qabaachuu qaba.

Caalaa Daggafaa “Ati Eenyu” New oromo Music 2020 by Raya studio tube