MARII BILISAA: Baaldaraasii fi Siyaasaa ABN – Wax 21, 2019

MARII BILISAA: Baaldaraasii fi Siyaasaa ABN – Wax 21, 2019

ESAT – የጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ የባሀርዳር ስብሰባን በተመለከተ የተደረገ ቃለመጠይቅ

ESAT Eletawi Fri 21 Jun 2019


XOPHIYAAf OROMOON waliif maalii??

Warrii MIIDIYAA FAANAA BRODCAST jedhamu, moottuummaa biyyatiitiin dhaabbatee, guutuu uummata biyyaattii qixxummaan akka tajaajiluuf baasiin uummata irraa guuramu harka mootummaatiin kan itti dhangalaafamuudha.

Sababa HOJIITIIN Fedhan Xoophiyaa guutuu keessa naannayuu, San biras Darbamee sababa HOJIITIIN biyyoota alaa keessa baasii guutuu dhaabbatichaatiin biyyaaf ardii fedhan namoota sanyii ofii fedhan qofa filatanii biyya fedhan ergu.

Dhiheenya kana #fana_brodcastiin baayyinii isaanii namoota JAHA ta’an sababa hojiidhaaf jedhuun #afrikaa_kibbaa magaalaa Johannesburg dhufanii turan.
Namoonnii JAHAN kun yeroo biyyaa dhufanis waan daldalatan kiiloo 46 imalaa nama TOKKOOF heeyyamamuun akkuma imaltootaa kaanii fayyadamanii, achumaanis Hojii WARAABBIIf asitti argamanii turan.

Namoonnii JAHAA WARAABBII Daawwatan Kanaaf erguun maaliif barbaachisee….??
Erga as dhufanis saba ofii barbaadan qofa daawwatanii, aadaa duudhaafii alaabaa isaanii qofa garsiisuun maaliif barbaachisee…??

Raajidhuma. Namoonni dhufan suniin akkuma gaafa dhufan waan daldalatan kiiloo 46 fidatanii dhufan sanitti gaafa galaniis MIIDIYAA isaanii sababeefachuun akkasuma waan achitti gurguramuu kiiloo heeyyamamee olittii daldala dhokataa isaanii kan daddabarfataniidha.
Hunduu wal fayyada.. Keenya kaleessaaf hardhallee, achumatti wal gangalcha.

Yeroo waayee MIIDIYAA FANA sanaafii ETV kaasamu dhugumattii OROMOON XOOPHIYAA biyya jedhamtu keessaa jiraa….? Nama jechisiisa.

Akkatti Halagaan kaleessaa hanga hardha ittiin wal fayyaddu yoo argitu,…….

Mohammednur Guye