Maraataa/ttuun Osoon hafne Dirqiin Abiyyiif hiriira bayaa jettee T-shirt suuraa Ashaagree itti Uffistee karaarra olii gad oofti kaabineen Bilginnaa(Blxigna)!

Maraataa/ttuun Osoon hafne Dirqiin Abiyyiif hiriira bayaa jettee T-shirt suuraa Ashaagree itti Uffistee karaarra olii gad oofti kaabineen Bilginnaa(Blxigna)!

Tulluu Hiyyeessaa

Kun immoo gaaffii dhimma barattoota Oromoo irratti gaafatame dha. Namni hunduu mirga Saba keenyaaf bakka jiruu dubbachuu jalqabuu qaba. Ni jajjabeeffamas!

Abiyyi Milinik 2ffaa nurraa haa ka’u
Artist Muluu Baqqalaa Umrii dheeradhu

OMN: ODUU GUYYAA (Gurraandhala 19/2020)


Matan isaa Dabee Natii Fakataa. Kilashiin isaa 1000 Nyataa.Qawee isaa 30 Bata
Mudhiin isaa zinaraa Hidhataa
Jaal 🦁Marroo🦁 Natii Fakataa