Maqaa warra wareegamee muraasa!

Maqaa warra wareegamee muraasa!

#SHARE godhaa Addunyaa biraan gahaa duguuggaa sanyii mootummaan kun ummata keenya irraan gahaa jiru
Aanaa harxummaa fursee irraa
1.Husseen Sa’idoo ykn Husseen Baale ganda faallee irraa matoorotti gale achumatti wareegames
2.Ahmad Mohammad Gilaal ganda dheeraa jalaa irraa caffaa diidotti wareegame
3.Umar Iggisoo ganda abbaayoo irraa kamiseetti wareegame
4.Umaroo Muhammad Muusee ganda Dalgoo irraa ganda cirritti wareegame
5.Ahimad Husseen Dinggoo ganda Habiyoo irraa caffaa diidotti gale
6.Abdallaah Umar Boruu ganda Habiyoo irraa caffaa roobititti galee cirritti wareegame
7.Ahmad Husseen Boruu habiyorraa
8.Hasan Hussenee ganda dalgoorraa cirritti wareegame
9.Umar Ahimad Adee ganda caakkaa irraa ganda diidootti galee achumatti wareegames
10. Mohammad Sa’id SheHasan ganda Coqorsoo irraa
11. Abduu Aliyyi ganda Coqorsoo irraa
Maqaa wareegamttota Aanaa jiillee dhummuuga gandaa Wasan qurqur irra!
1) Sayiid muhe gurachoo
2)Umar she musa gurachoo
3) hangudee hajii
4)Aliyyoo Mahammad Muusa
5)Hamme Mahammad Abbayi
6)She musaa Ibrahim
7)Shariif Ahimad
8) Faaxima qaalichaa
bakkii itt dhumaniis achuma
Aanaa jiillee dhummuuga gandaa baalcii irra
1)Wommado biyyaa
2)Hassan abbaa nuuru
3) Aliiyyii hamme she umar
Bakkii itti dhumanis Zuxxii
Poolisii Amaaraa nutu erge jedhe Abiy~kanaaf qe’ee Oromoo walloo kan barbadeesse isa jechuudha!