Maqaa Oromoo tiin daldaluun dhabbachuu qaba paartii siyaasa Oromoo jatanii Enyuu akka bulchuuf demtaan waliin kan ilaluu ta’a

Maqaa Oromoo tiin daldaluun dhabbachuu qaba paartii siyaasa Oromoo jatanii Enyuu akka bulchuuf demtaan waliin kan ilaluu ta’a. Hatootaa Oromoon bulchaa jadhee partii siyaasa Ummatee ololaa jiran kanatu na raajaa jira.Kana booda maqaa Oromoo tiin paartii siyaasa jatee osoo Oromoon dhumaa jiruu enyuuf akka qabsoofta jirtaan isiin hubanerra.Gaaffiin Dargaggagoon kun gaafacha jiru gaafii Ummata Oromoo Baha Oromiyaati!

Dr Tasammaa Taa’aa hayyuu seenaa ti; nama buleessaa fi hubataa dha. Dhaamsi isaa kun, wararq albii qabuuf, lafee nama seena.
Jecha gabaabaan, “Keessa koo naaf dubbate” yoon jedhe gurraguddis hin ta’u!!

Qeerroo Amboo Gudar ajjechisaa kan turan beekamanii jiru.
———————
Shambal Wuubee jedhama; Makalakayaa Warshaa oomachoo jedhamu eegaa turanii dha.Achii keessaa bahanii yaroo Qeerroon mirga isaa gaafachaa ture Gincii ,Amboo fi Dirree Incinnii deemuun umna waraanaa ajajaa kan ture isa dha.
Tarkaanfii ajjechaa qeerroo irraati fudhachiisaa kan ture isa ta’uu miiltoo isa fi ummanni saaxilanii jiru.
Yaroo Ammaa kana gara Naannoo Jijjigaa jira.
Manni jireenya isaa Finfinnee Naannoo Abo’aaree jedhamu dha.bara darbe 2009
Amboo tti Ashabir Dugasa kan ajjeechise isa akka ta’ee innuu mataa isaa tiin Dirree Incinnii irra ta’ee anatu ajjeechise jedhee jira.
Ragaafi Yoo barbaadame qaamni beeku ni jira.Durbee Shittoo jedhamtu guyyuma sana Buufata Konkolaataa Amboo duratti kan rukuchiise isuma. Isatu ajajaa ture.
Qaamni dhugaa jiru baasee Namni kun gara seeratti akka dhiyaatu fedhu Yoo jiraate ragaa guutuu hojjetoota Warshaa
Oomachoo irraa argachuun ni danda’ama.
Yaroo darbe Gudar hospitala duratti Obbo Digaafee kan ajjeese fi ilma isaanii kan rasaasaan rukute ture Loltuun Makalakayaa warshichaa tokko qabamuun isaas ni yaadatama.
Qeerroo Amboo irraa !


The flag that raises voices of freedom across the globe-Oromo Freedom Flag:
Oromo Flag is the symbol of our freedom, national pride and history